Kontakt

Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

Recepcia
tel.: +421 2 592 13 321

IČO: 35759143
DIČ: 2020253818
IČ DPH: SK2020253818

Banka: Citibank,a.s., č. účtu: 2001780204/8130
Okresný súd Bratislava I., Obchodný register,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B

Pre všeobecné otázky o spoločnosti Bayer (napríklad základné údaje o spoločnosti a história, spoločenská zodpovednosť firmy, výskum a vývoj) nás prosím kontaktujte prostredníctvom nasledujúceho formuláru.

Prosím vyplňte príslušné polia. Položky označené (*) sú povinné.

V prípade využitia niektorého z uvedených kontaktov (e-mail, telefón, formulár, fax) beriem na vedomie súvisiace informácie o spracúvaní osobných údajov.

Bezpečnosť a kvalita liekov

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu, kontaktujte, prosíme, Vášho ošetrujúceho lekára, lekárnika, Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo spoločnosť Bayer:

Hlásenie nežiaduceho účinku lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Medicínske oddelenie
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

telefón: +421 2 592 13 321
fax: +421 2 592 13 334
Krízová 24-hodinová linka: +421 907 255 993

Hlásenie falzifikátu alebo podozrenia na závadu lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

telefón: +421 2 592 13 321
fax: +421 2 592 13 334

V prípade využitia niektorého z vyššie uvedených kontaktov pre hlásenia nežiaducich účinkov beriem na vedomie súvisiace Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre farmakovigilanciu.

Mapa sídla

Mapa s vyznačeným sídlom spoločnosti Bayer
Mapa s vyznačeným sídlom spoločnosti Bayer

Mapa sídla sa po kliknutí otvorí v novom okne prehliadača.