Bezpečnosť a kvalita liekov

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu, kontaktujte, prosíme, Vášho ošetrujúceho lekára, lekárnika, Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo spoločnosť Bayer:

Hlásenie nežiaduceho účinku lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Medicínske oddelenie
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

telefón: +421 2 592 13 321
fax: +421 2 592 13 334
Krízová 24-hodinová linka: +421 907 255 993

Hlásenie falzifikátu alebo podozrenia na závadu lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

telefón: +421 2 592 13 321
fax: +421 2 592 13 334