Transparentnosť prevodov hodnoty v prospech lekárov

Platby zdravotníckym pracovníkom

Snahou spoločnosti Bayer je podporovať transparentnosť vo svojich finančných vzťahoch so zdravotníckymi pracovníkmi. Spoločnosť Bayer verí, že tento postoj pomôže vybudovať dôveru v inovatívny farmaceutický priemysel.

Spolupráca vo výskume slúži v prospech pacientov a spoločnosti

 

Spolupráca medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi priniesla množstvo inovatívnych liekov a zmenila vplyv mnohých chorôb na naše životy. My v spoločnosti Bayer sme presvedčení, že úzka spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi a ich sústavné vzdelávanie sú kľúčom k dosahovaniu lepších výsledkov v prospech pacientov, ktorým sa usilujeme pomôcť.

 

Ako spoločnosť Bayer spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi

Farmaceutický priemysel – zdravotnícki pracovníci:
prísne regulované partnerstvo

 

Pri spolupráci s lekárskymi odborníkmi postupujeme v súlade s existujúcimi zákonmi a predpismi, ktoré jednoznačne vymedzujú vzájomnú súčinnosť medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi, napr. so zákonmi o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a odvetvovými kódexmi. Okrem toho tieto pravidlá upravujú rôzne predpisy týkajúce sa transparentnosti, ako napríklad zákon o transparentnosti a prístupe k verejným informáciám (tzv. Sunshine Act) platný v USA, Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania platný v Európe a rôzne miestne zákonné požiadavky na poskytovanie informácií. Plne rešpektujeme nezávislosť a bezúhonnosť týchto odborníkov.

 

O čom je Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania

Implementácia Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania

 

Ako člen Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA) a v súlade s hodnotami uznávanými našou spoločnosťou sa plne stotožňujeme s Kódexom federácie EFPIA v oblasti zverejňovania. Spoločnosť Bayer bude na svojich celosvetových a miestnych webových stránkach zverejňovať informácie o platbách a výhodách poskytnutých zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám tak, ako to vyžaduje tento kódex.

O čom je Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania

Správa o zverejňovaní údajov

 

Zistite, akým spôsobom zhromažďujeme a zverejňujeme prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom a získajte prístup ku zverejneným údajom.

 

Získajte prístup ku zverejneným údajom