Spracúvanie osobných údajov

Zoznam sprostredkovateľov

Spoločnosti poverené spoločnosťou Bayer, spol. s r.o. spracúvaním osobných údajov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie sú sprostredkovateľmi pre účely tlače, marketingu, vytvorenia databáz lekárov a evidencie návštev obchodných zástupcov u lekárov pre získanie spätnej väzby, management klinických štúdií a ďalej cestovné a prekladateľské agentúry.


Spoločnosť Bayer, spol. s r.o. si v súlade s platnými právnymi predpismi vyhradzuje právo nezverejniť názvy a iné špecifikácie konkrétnych sprostredkovateľov, ktorých poveruje spracúvaním osobných údajov, z dôvodu zachovania svojho obchodného tajomstva, ktorého môžu byť tieto údaje súčasťou.