Audio CRVO

Záznam pre pacienta s makulárnym edémom v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily (CRVO)