EYLEA video

Videozáznam pre odbornú verejnosť s návodom na aplikáciu intravitreálnej injekcie lieku EYLEA