Eylea

Táto webová stránka je súčasťou ŠUKL-om schváleného Plánu riadenia rizík pre liek EYLEA a obsahuje dokumenty, ktoré sú súčasťou podmienok registrácie tohto lieku. Účelom tejto stránky je jednoduchá a rýchla dostupnosť informácií o správnom a bezpečnom používaní lieku EYLEA. Kliknutím na odkazy sa objavia príslušné edukačné materiály určené pre odbornú zdravotnícku alebo laickú verejnosť.

Kliknutím na odkaz "SOM PROFESIONÁL" potvrdíte, že patríte k odbornej verejnosti (t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky).

Kliknutím na odkaz "SOM LAIK" potvrdíte, že patríte k laickej verejnosti.