• Obchodné segmenty

    Zameranie na zdravie a poľnohospodárstvo

    Bayer je globálna spoločnosť s hlavným pôsobením v oblasti starostlivosti o zdravie a v poľnohospodárstve v rámci skupín Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science a Animal Health. viac

Consumer Health

Covestro

Na ochranu rastlín

Crop Science

Crop Science ponúka produkty na ochranu rastlín a taktiež prostriedky, ktoré eliminujú biologické ohrozenie škodlivým hmyzom a hlodavcami. viac