Starostlivosť o zdravie zvierat prospieva aj ľuďom

Animal Health

Naša dlhodobá snaha o naplnenie tohto poslania nás priviedla v celosvetovom meradle medzi vedúce spoločnosti v oblasti veterinárnych prípravkov.


Psy, mačky a kone sú ľudskými spoločníkmi a ich rola sprievodcov našimi životmi je veľakrát nenahraditeľná. Udržovať tento blízky vzťah v zdraví nie je len záväzkom voči našim štvornohým spoločníkom. Starostlivosťou o zvieratá chránime aj ľudí: pred prenosom patogénov a infekcií zo zvierat. Pre spoločenské aj hospodárske zvieratá ponúkame rozsiahlu ochranu vo forme účinných a bezpečných produktov starajúcich sa o ich zdravie.


Na samostatných stránkach animalhealth.bayer.sk nájdete informácie o veterinárnych liekoch a informácie týkajúce sa zdravia zvierat a ľudí.


Užitočné informácie tu nájdu veterinári, farmári a ošetrovatelia zvierat, rovnako ako aj majitelia, ktorí potrebujú informácie o prípravkoch pre svojho štvornohého člena rodiny.

Ďalšie informácie