Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Bayer považuje spoločensky zodpovedné podnikanie za dôležitú súčasť svojej podnikateľskej stratégie. Úcta k ľudom, životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju patria medzi kľúčové hodnoty spoločnosti Bayer.

Na spoločensky zodpovedné správanie spoločnosti poukazuje aj vyše 300 projektov po celom svete do ktorých je spoločnosť Bayer v súčasnosti zapojená. Bayer každoročne na tieto projekty vynakladá viac ako 50 miliónov EUR. Spoločensky zodpovedné projekty spoločnosti Bayer sú zamerané na vzdelávanie, výskum, životné prostredie, zdravie, šport a kultúru.

Dôkazom spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Bayer na Slovensku je aj získanie hlavnej ceny za filantropiu a spoločensky zodpovedné správanie, Via Bona, v kategórii malé a stredné podniky za rok 2008, Etickej ceny za transparentnosť a odstraňovanie korupcie za rok 2011 a nominácia na ocenenia Via Bona za realizované aktivity v rokoch 2009 a 2010.

Podpora organizácií v roku 2018

OrganizáciaÚčel podporySuma
Slovenská oftalmologická spoločnosť   edukačný grant pre mladých oftalmológov   2000,00 €
OZ Zrak je životedukačný grant, podpora vzdelávania Vedecká pracovná schôdza   250,00 €
Slovenské hemofilické združenie podpora organizácie300,00 €

Podpora organizácií v roku 2017

OrganizáciaÚčel podporySuma
Slovenský zväz sklerozis multiplexPodpora aktivít združenia500,00 €
OZ Nádej sklerozis multiplexPodpora aktivity Od Tatier k Dunaju1.000,00 €
OZ OkoEdukačný grant Škola mikrochirugie oka1.500,00 €
Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zradku 3ZEdukačný grant6.000,00 €
Občianske združenie Milan ŠtefánikPodpora podujatia Objatie tónov500,00 €

Podpora organizácií v roku 2016

OrganizáciaÚčel podporySuma
Neinvestičný fond ZA ROZVOJ UROLÓGIEfinančný dar - doplnenie a skvalitnenie diagnostiky a liečby urologických pacientov2.000,00 €
Onkológia-rádioterapia, neinvestičný fond, POKO Popradzlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov v podtatranskom regióne400,00 €
Neinvestičný fond 3Z Pre záchranu a zlepšenie zraku, Bratislavafinančný dar na nákup oftalmologických prístrojov10.000,00 €
Nitraonko, Občianske združeniezakúpenie prístroja2.000,00 €
Združenie sclerosis multiplex Nádejpodpora aktivít občianskeho združenia6.000,00 €
Slovenský zväz Sclerosis Multiplexpodpora aktivít občianskeho združenia2.000,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaPodpora projektu "Biela pastelka" - Celoslovenský edukačný deň slepých a slabozrakých1.000,00 €
OZ Benimed Piešťanypodpora aktivity “Vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii”150,00 €
Lekársky spolok PRE-MED Juraja Hensela, o.z.podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov200,00 €
Ružinovský internistický spolok, o.z.,  edukácia zdravotníkov V.internej kliniky UNB Ružinov200,00 €
Občianske združenie pre rozvoj 1. internej kliniky MFN a JLF UKpríspevok na zakúpenie infuzomatu500,00 €
Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislavepodpora publikácie Bioetická tablička 20151.000,00 €
Občianske združenie Milan Štefánikpodpora aktivít občianskeho združenia380,00 €
Priatelia kliniky a vnútorneho lekárstva, o.z.finančný dar na zakúpenie príslušenstva k spirometru500,00 €
Slovenské hemofilické združenie

podpora aktivity združenia

1.000,00 €
Lúče života - nadačný fondpodpora aktivít fondu7.000,00 €

Podpora organizácií v roku 2015

Organizácia Účel podpory Suma
Združenie sclerosis multiplex Nádej Podpora akcie "Krok so SM" 10.000,00 €
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex Podpora aktivít oganizovaných SZSM 3.000,00 €
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex Darovanie zdravotníckych pomôcok - 70 ks Betaject comfort, 80ks Betaject Lite 7.905,24 €
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Podpora akcie "Vedec roka SK 2015" 1.000,00 €
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Podpora akcie "Medzinárodný deň ošetrovateľstva" 500,00 €
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. Podpora projektu Rysy 2.000,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Podpora projektu "Biela pastelka" - Celoslovenský edukačný deň slepých a slabozrakých 1.000,00 €
Medzinárodný klub žien v Bratislave, o.z. Podpora akcie Vianočný bazár 2015 / Christmas Bazaar 2015 500,00 €
Združenie na pomoc detskej onkológii Podpora združenia v rámci projektu "Kúsok šťastia" 1.000,00 €
Občianske združenie Svetielko nádeje Podpora združenia v rámci projektu "Kúsok šťastia" 1.000,00 €
Spoločnosť detskej onkológie Košice Podpora združenia v rámci projektu "Kúsok šťastia" 1.000,00 €
Všetko pre zdravie Edukačný film 1.500,00 €
Občianske združenie Ružinovský internistický spolok Finančný dar na podporu vzdelávania 200,00 €
Občianske združenie pre rozvoj 1. internej kliniky MFN a JLF UK Finančný dar na nákup prístroja 800,00 €
Slovenská lekárska spoločnosť Finančný dar na podporu vydania publikácie 800,00 €
OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Finančný dar na nákup spirometra 700,00 €
Spoločnosť Zdravie pre všetkých, o.z. 20 ks titulu Srdcové zlyhávanie 1.896,00 €
Trenčianske zdravotnícke združenie 1 ks titulu Srdcové zlyhávanie 94,80 €
Občianske združenie Nové srdce Finančný dar na edukáciu členov združenia 300,00 €
Forlife, n.o. 2 ks digitálneho tlakomeru a 2 ks antidekubitárnych matracov 343,00 €
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický Sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Finančný dar na nákup antidekubitárnych matracov 400,00 €

Podpora organizácií v roku 2014

Organizácia Účel podpory Suma
Transparency International Slovensko  Podpora projektu: Verejné obstarávanie v zdravotníctve 33 500 €
Transparency International Slovensko  Podpora projektu: Eurofondy v zdravotníctve 6 500 €
Transparency International Slovensko  Podpora projektu: Konflikty záujmov zdravotníkov 26 000 €
Transparency International Slovensko  Podpora projektu: Webový portál so zdravotníckymi informáciami 45 000 €
Transparency International Slovensko  Podpora projektu: Analýza transparentnosti kategorizácie liekov a pomôcok 15 000 €
AISIS projekt Veda má budúcnost  24 000 €
Bratislava city  dobrovolnícky projekt Naše mesto 1 400 €
Združenie pacientov s plúcnou hypertenziou, o.z.  podpora združenia 2 000 €
Združenie sclerosis multiplex Nádej  podpora združenia 500 €
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex  podpora združenia 4 000 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  podpora združenia 900 €
Spolocnost detskej onkológie Košice (SDOK)  podpora združenia 1 000 €
Obcianske združenie Svetielko nádeje  podpora združenia 1 000 €
Združenie na pomoc detskej onkológii  podpora združenia 1 000 €

Podpora organizácií v roku 2013

Organizácia Účel podpory Suma
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Podpora edukačného projektu: Zaostrené na seniorov 10 000 €
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex Edukácia pre pacientov so sklerózou multiplex 5 000 €
Spoločnosť detskej onkológie Košice Podpora občianskeho združenia 1 000 €
Občianske združenie Svetielko nádeje Podpora občianskeho združenia 1 000 €
Združenie na pomoc detskej onkológii Podpora občianskeho združenia 1 000 €
Mestská časť Devín Podpora na  pomoc odstránenia povodní 3 000 €
Občianske združenie Podpora a Nádej Podpora zrušenia aktivít a existencia občianskeho združenia Podpora a Nádej 9 140,20 €
Nemocnica s poliklinikami, n.o. Podpora účasti na kongrese 1 500,00 €
Združenie pre onkológiu Podpora vedy a výskumu 500,00 €
Slovenská gynekologicko-pôrodnická spoločnosť Podpora vzdelávania lekárov 2 000,00 €
Univerzita Komenského v Bratislave, lekárska fakulta Edukačný grant 2 000,00 €
Občianske združenie ortopédov a traumatológov UNM Finančná podpora Pacientského dňa v UN Martin 500,00 €
Univerzita Komenského v Bratislave, lekárska fakulta, I. Neurologická klinika Pacientský monitor 5 576,00 €
OZ Lekársky spolok Premed Juraja Hensela Vzdelávanie lekárov 250,00 €
Občianske združenie pre rozvoj 1. internej kliniky MFN a JLF UK Vydanie knihy F. Kovář, M. Kňazeje, M. Mokáň: "What should we know about prevented, diagnostic and interventional therapy in coronary artery disease" 500,00 €
Slovenská kardiologická spoločnosť, Bratislava Vzdelávanie lekárov 1 700,00 €
Združenie sclerosis multiplex Nádej Podpora združenia 500,00 €
Občianske združenie Mozog a Srdce Viacúčelový vozík 440,88 €
Všetko pre  zdravie, o.z. Finančná podpora "Festival o zdraví" 300,00 €
Občianske združenie Mozog a Srdce Vzdelávanie lekárov 2 800,00 €
Občianske zdurženie NitraOnko Odborné vzdelávanie ESMO 2 800,00 €
Slovenská gynekologicko-pôrodnická spoločnosť Vzdelávanie lekárov 1 000,00 €
Združenie pre  onkológiu Podpora vedy a  výskumu 1 000,00 €
Občianske združenie Podpora a Nádej Podpora zrušenia aktivít a existencia občianskeho združenia Podpora a Nádej 765,50 €
Onkológia-rádioterapia, Poprad Podpora zlepšenia starostlivosti o pacientov 1 000,00 €
Medaria, n.o. Kúpa prístroja na  diagnostiku kožného melanómu 1 000,00 €
Nadácia Pontis Finančný dar 3 000,00 €
Euro MedPro, n.o. Organizácia edukačných podujatí 1 500,00 €

Ďalšie odkazy

Správa o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo farmaceutickými spoločnosťami poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúce obdobia zverejnených Ministerstvom zdravotníctva SR.