14.12.2017

Spoločnosť Bayer vo vedúcej úlohe k transparentnosti:

Spustenie nových transparetných stránok spoločnosti Bayer  

 

 

  • Umožnenie prístupu k súhrnným štúdiám týkajúcich sa ochrany rastlín a ich vzťahu k bezpečnosti.
  • Starostlivosť o otvorený a transparentný dialóg s verejnosťou.
  • Podpora pre úrady pri zachádzaní so žiadosťami o informácie

Monheim, December 7, 2017 - Spoločnosť Bayer spustila svoje nové transparentné internetové stránky (www.cropscience-transparency.bayer.com), vytvorené tak, aby umožnili prístup k špecifickým informáciám potrebným pre vyhodnotenie prípravkov pre ochranu rastlín. Týmto krokom preberá spoločnosť Bayer vedúcu úlohu smerom k transparentnosti a súčasne si chráni informácie o tajnom zložení prípravkov spoločnosti a o výrobných procesoch.

Popri prehľadoch správ o štúdiách o bezpečnosti pre značné množstvo aktívnych látok začne spoločnosť Bayer umožňovať nekomerčný prístup k jednotlivým štúdiám o bezpečnosti, počnúc správami o imidacloprid. Doplňujúce materiály, ako videá a informačné grafika, sú k dispozícii ako pomoc na vytvorenie kontextu pre regulačnú vedu. Týmto spôsobom sa chce spoločnosť Bayer starať o otvorený a transparentný dialóg.

"Pretože protichodné správy o bezpečnosti potravín a technológií sťažujú ľuďom oddeliť fakty od fikcie, je táto iniciatíva firmy Bayer dôležitým krokom smerom k zvýšenej transparentnosti," povedal Dr. Adrian Percy, Global Head of Research and Development pre oddelenie Crop Science. "Zdieľaním informácií, ktoré boli pôvodne zdieľané iba s úradmi, dúfame, že prepojíme verejnosť s našou vedeckou komunitou spôsobom, ktorý vybuduje dôveru a ukáže našu túžbu pokračovať v tendencie väčšej transparentnosti."

"Sme radi, že spúšťame naše nové internetové stránky, ktorých cieľom je podpora autorít po celom svete. Poskytnutím tohto nástroja umožníme získať informácie, ktoré tvoria základ našich registračných procesov. Chceme, aby nekomerčné zainteresované strany - od občanov po členov vedeckej komunity - mali prístup k relevantným informáciám týkajúcim sa bezpečnosti prípravkov, ktoré sú zároveň ľahko pochopiteľné a umožnia podložiť názory vedeckými informáciami,“ povedal Percy.

Nové transparentné stránky spoločnosti Bayer budú pravidelne aktualizované. V ďalšej fáze, ktorá ja plánovaná na začiatok roka 2018, bude nekomerčným používateľom umožnený prístup k doplňujúcim plným, podrobným správam o štúdiách týkajúcich sa bezpečnosti. Okrem toho plánuje spoločnosť Bayer pridať ďalšie jazykové mutácie svojich stránok.
Viac informácií nájdet na www.news.bayer.com