28.06.2016

Bayer Open Inovation Portal

Radi by sme Vás informovali o spustení nového webu - Bayer Open Innovation Portal (BOIP). Na týchto webových stránkach sú zhrnuté všetky prístupné inovačné iniciatívy, ktoré Bayer ponúka pre zapojenie širokej verejnosti, ako sú inovátori, vedci, študenti, R&D organizácie, startupy a ďalšie.

Na tomto portáli budeme prezentovať všetky naše aktivity a činnosti, v ktoré veríme, že v spolupráci s kreatívnym myslením okolia spoločnosti Bayer po celom svete, môžu priniesť prelom do života nás všetkých. Bayer víta každé partnerstvo so začínajúcimi, menšími aj zavedenými väčšími spoločnosťami, ako aj zapojenie odborníkov z akademickej sféry (od biotechnológie, cez chémiu až po medicínu alebo oblasť poľnohospodárstva). Bayer tak ponúka príležitosti pre crowdsourcing, odbornú spoluprácu a spolufinancovanie alebo ďalšie možnosti spolupráce.

Oceníme, pokiaľ sa k nám aktívne pripojíte alebo sa zmienite o našom novom portáli https://innovate.bayer.com/ vo svojom okolí.