22.07.2013

150. výročie oslavuje Bayer na Slovensku mnohými dobrovoľníckymi projektmi

Významná nemecká spoločnosť Bayer, ktorá ma zastúpenie aj na Slovensku si pripomína okrúhle 150. výročie svojho vzniku rôznymi dobrovoľníckymi a podpornými projektmi.

150 stromov

V rámci dobrovoľníckeho projektu Naše mesto organizovaného Nadáciou Pontis sa zamestnanci Bayeru zapojili v tomto roku výsadbou 150 stromčekov. 100 Tisov už teraz lemuje bratislavský Horský Park, 25 vysadili zamestnanci Bayer zo stredoslovenského regiónu v Banskej Bystrici na sídlisku Podlavice a 25 kusov Buxosov a červených javorov skrášľuje priestory Materskej škôlky na Denešovej ul. v Košiciach na sídlisku KVP.

Edukačný chodník v Horskom parku.

Pri príležitosti osláv 150. výročia Bayer bola začiatkom roka vyhlásená iniciatíva na podporu dobrovoľníckych projektov zamestnancov z celého sveta. Do internej súťaže prišlo 660 projektov zo 62 krajín. Porota vybrala 150 z nich z 51 krajín, ktoré boli celkovo podporené sumou 604 000 Eur. Uspelo aj Slovensko s projektom Edukačný chodník v Horskom parku.

Projekt bol podporený sumou 5000 Euro. Edukačný chodník v centrálnom a známom historickom Horskom parku v Bratislave má byť realizovaný v spolupráci s Nadáciou Horský park, ktorá sa už 15 rokov stará o túto oázu zelene. Horský park je známym miestom nielen pre svoju útulnú Horáreň premenenú na kaviareň, ale predovšetkým pre unikátny zelený priestor na vyžitie detí a dospelých uprostred rušného mesta. Viac o Horskom parku sa dočítate na stránke www.horaren.sk

Cieľom projektu je pripraviť pre verejnosť názorný edukačný chodník s informačnými tabuľkami o faune, flóre, histórii, unikátnych živočíchoch a rastlinách, ktoré žijú v Horskom parku. Súčasťou bude prehľadná mapa dostupná pre všetkých záujemcov. Projekt bude zároveň jedinečnou ponukou pre vzdelávanie bratislavských detí, ale aj domácich či zahraničných turistov. Popri vytváraní edukačných bodov budú súčasne zrekonštruované lavičky, búdky pre vtákov.

150 potrebných vecí pre seniorov

Zamestnanci spoločnosti Bayer na Slovensku sa súčasne rozhodli zorganizovať zbierku potrebných vecí pre seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov.