03.06.2016

Zástupcovia firiem a akademickej sféry ocenili najlepšie študentské projekty na podporu vedy

Bratislava, 3. júna 2016 - Žiaci štyroch stredných odborných škôl a gymnázií predstavili svoje projekty v  súťaži Veda očami mladých alebo ako podporiť vedu a techniku na Slovensku. Autori najzaujímavejších projektov si medzi sebou rozdelia odmenu v celkovej výške 1000 eur. Projekty posudzovala odborná porota pozostávajúca z manažérov firmy Bayer, zástupcov organizácii AISIS a členov Slovenskej akadémie vied.  Prehľad víťazných žiackych projektov aktuálneho ročníka súťaže nájdete na webovej stránke www.vedamabuducnost.sk/sutaz/.
Návšteva študentov v Biomedicínskom centre SAV. Zoom image
Návšteva študentov v Biomedicínskom centre SAV.

V poradí už štvrtý ročník súťaže dnes zavŕšila slávnostná konferencia na pôde Slovenskej akadémie vied, kde študenti prezentovali vlastné návrhy na zlepšenie postavenia vedy na Slovensku. Projekt Veda má budúcnosť, v rámci ktorého sa súťaž každoročne koná, sa snaží dlhodobo bojovať s negatívnym trendom klesajúceho záujmu o štúdium prírodovedných odborov medzi slovenskou a českou mládežou. V rámci tejto iniciatívy spoločnosti Bayer sa deti základných a stredných škôl môžu oboznamovať s využitím prírodovedných odborov v praxi poprednej inovatívnej chemicko-farmaceutickej firmy. Projekt koordinuje organizácia AISIS a zapojených je doň niekoľko renomovaných firiem (na Slovensku Bayer, v Českej republike Bayer, Škoda auto, Sedlecký kaolin), ktorým leží na srdci budúcnosť prírodovedných a technických odborov na Slovensku i v Česku.

„Bayer sa v  celosvetovom projekte Making Science Make Sense aktívne venuje vzdelávaniu mládeže v prírodovedných odboroch priamo v praxi. Vyplýva to z našej filozofie - Veda pre lepší život a preto považujeme za prirodzené, byť súčasťou programu Veda má budúcnosť na Slovensku, aj v Česku. Práve motivácia z praxe môže byť významná pre rozhodovanie študentov, aby sa ďalej venovali prírodovedným odborom, pretože v nich vidia nielen uplatnenie, ale aj dôležitý spoločenský prínos“, uvádza Markéta Soukupová, Head of Communication, Bayer CZ/SK.

Pred prezentáciami sa so súťažnými projektmi mohla oboznámiť tiež  verejnosť na portáli www.sutaz.vedamabuducnost.sk. Ľudia tu mohli za obľúbené súťažné tímy hlasovať a zvýšiť tak ich šance na výhru. Porota vybrala projekty podľa stanovených kritérií (inovatívnosť, realizovateľnosť, prínos pre spoločnosť), najzaujímavejšie z nich ocenila finančnými odmenami v celkovej výške 1000 eur. Ceny udeľovala v dvoch kategóriách - hlavná cena a cena verejnosti. Peniaze žiaci využijú buď na realizáciu predstaveného projektu, alebo ako podporu vlastného štúdia. Počas konferencie mohli žiaci tiež získať spätnú väzbu k projektom, diskutovať so zamestnancami firiem a spoznať sa s účastníkmi v programe z ostatných zapojených škôl.

Prehľad víťazných študentských projektov tohto ročníka súťaže „Ako zlepšiť prestíž vedy“ nájdete na webových stránkach www.vedamabuducnost.sk alebo www.sutaz.vedamabuducnost.sk, prípadne na facebookovej stránke s názvom Veda má budúcnosť. 

Je dobré mať prehľad o tom, čo sa deje v takej globálne významnej firme. Zaujala ma možnosť dozvedieť sa, aké mám možnosti vo výskume“, uviedla študentka Súkromnej strednej školy veterinárnej v Bratislave, ktorá sa projektu zúčastnila. Z priebežného hodnotenia v programe vyplynulo, že študenti v rámci neho najviac oceňujú možnosť stretnúť sa so zamestnancami firiem z praxe, poznávať prostredie firmy, kde by mohli raz pracovať a využívať získané poznatky pri rozhodovaní sa o budúcom profesijnom smerovaní.

Učitelia zapojení do projektu „Veda má budúcnosť“ zasa oceňujú predovšetkým prakticky prezentované možnosti rôznych typov povolania v oblastiach využívajúcich chémiu, biológiu a fyziku. Vnímajú to ako výrazné zatraktívnenie výučby a veľmi prínosnú demonštráciu toho, ako sa ich žiaci môžu uplatniť v rôznych odboroch chemicko-farmaceutického priemyslu. Vďaka množstvu podnetov získaných počas vzdelávacieho procesu obohacujú svoju výučbu o praktické poznatky a pokúšajú sa hodiny urobiť ešte zaujímavejšími.

„Z rozhovorov s účastníkmi v programe sa dozvedám, že informácie o tom, ako funguje pracovný trh a čo sa skrýva za múrmi veľkých renomovaných firiem, sú pre nich nesmierne zaujímavé. To, že je pre účastníkov  návšteva firiem užitočná, nám žiaci aj učitelia opakovane potvrdzujú v záverečnom hodnotení", vysvetľuje jednu z myšlienok iniciatívy Veda má budúcnosť jej koordinátor Radim Zabadal.

 Zoom image

Do projektu „Veda má budúcnosť“  je v Českej republike aktívne zapojených viac ako 1500 žiakov a takmer 150 učiteľov. Na Slovensku ide o 340 žiakov a 15 učiteľov.

V rámci projektu sa konajú každoročne i návštevy Slovenskej akadémie vied. Žiaci mali tento rok možnosť vidieť priestory nového Biomedicínskeho centra, kde sa stretli s vedcami a navštívíli aj laboratóriami. „Projekt Veda má budúcnosť, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity prírodných a technických smerov, vítame ako jednu z možností podpory vzdelávania na Slovensku. Taktiež vidíme prienik v možnostiach ďalšej spolupráce škôl s akademickou obcou“, uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý nad programom prevzal záštitu.

O projekte Veda má budúcnosť

Program Veda má budúcnosť  vznikol v roku 2013 v rámci celosvetovej iniciatívy firmy Bayer Making Science Make Sense pod záštitou ministerstva hospodárstva a Slovenskej akadémie vied. Spoluorganizátorom projektu je občianske združenie AISIS. Cieľom projektu je štrukturovaná spolupráca zapojených škôl a spoločnosti Bayer. Zmyslom je zvýšiť atraktivitu prírodovedných a technických odborov na základných a stredných školách. Know-how vychádza z úspešnej írskej iniciatívy School Business Partnership, ktorá v súčasnosti umožňuje partnerstvo 250 škôl a firiem. V Česku je do projektu zapojených päť firiem, na Slovensku zatiaľ jedna.